Tijdens het extreem hoge water van juli 2021 is bij de stuw van Monsin vlakbij Luik de bouwwerkzaamheden onder water gelopen. De stuw werd tijdens het normaal droge zomerseizoen gerenoveerd en verbouwd. Er is zelfs via het Albertkanaal vollop gespuid om de stad van Luik zoveel mogelijk te ontlasten van het hoge water.